KEM CELIK JAWI

PROGRAM: KEM CELIK JAWI 2014
TARIKH: 28 APRIL 2014
MASA: 8 PAGI HINGGA 12.30 HARI
HARI: ISNIN
TEMPAT : DEWAN SEMINAR SMA MAHMUDIAH
ANJURAN: PANITIA PENDIDIKAN ISLAMPENDAHULUAN

Menyedari bahawa tahap penguasaan jawi masih lagi lemah dalam matapelajaran Pendidikan Islam, maka pihak panitia telah mengambil inisiatif untuk mengadakan Kem Celik Jawi untuk memberi pendedahan dan penambahbaikan dalam penguasaan jawi di kalangan pelajar.

OBJEKTIF

1.     Memberi pendedahan kepada pelajar tentang membaca dan menulis jawi
2.    Sebagai satu wacana penambahbaikan penguasaanjawi di kalangan pelajar yang lemah.
3.    Meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam khususnya peperiksaan PMR.

4.    Memastikan kecemerlangan pelajar dalam keputusan peperiksaan Pendidikan Islam iaitu meminimumkan “C”.

Popular Posts